speaker-photo

Evert Jan Ouweneel

Cultuurfilosoof

Evert Jan Ouweneel is cultuurfilosoof met een bijzondere interesse voor grote maatschappelijke ontwikkelingen in heden en verleden: wereldtrends, wereldmachten, wereldreligies en wereldgeschiedenis. Tegelijk geeft hij organisaties advies over gevoelige beleids- en identiteitskwesties. Momenteel is hij onder meer landelijk strategiedirecteur binnen het Leger des Heils.

In zijn speech staat Evert Jan Ouweneel stil bij de vele kwesties die nu spelen en hoe al die kwesties bij elkaar een flinke aanslag doen op onze mentale gezondheid. Hoe de moed erin te houden en toch een positief verschil te maken nu zoveel zaken een verontrustende kant op bewegen? Evert Jan laat ons naar huis gaan met zeven positieve tegenhoudingen.