PROGRAMMA DETAILS Een programma vol sprekers, performances, workshops en ervaringsverhalen

Reserveer jouw plek voor het benefietdiner.
Het volledige programma meemaken? Reserveer dan jouw plek aan tafel in het Afas Restaurant om de dag af te sluiten met een geheel verzorgd culinair 3-gangendiner, inclusief dranken. Tijdens het programma worden diverse muzikale intermezzo's en korte presentaties gegeven. Het bijwonen van het benefietdiner is ook apart te boeken.

9:00 - 9:30

Ontvangst

9:30 - 11:15

Opening programma

Rijk programma met speeches van Gordon McInally (president van Rotary International), Focco Vijselaar (directeur VNO-NCW), Hanna Verboom (filmmaker en sociaal entrepreneur) en diverse optredens.

11:15 - 12:30

Workshoprondes deel 1

In totaal zijn er keuzes uit ruim 15 workshops waarbij organisaties en initiatieven laten zien hoe we gezamenlijk van betekenis kunnen zijn in het verbeteren van de mentale gezondheid in Nederland.

 

Meer informatie over de workshops

12:30 - 14:30

Middagprogramma

In het middagprogramma kunnen we bijdragen verwachten van sprekers Bas van der Veldt CEO AFAS, Lili Genee auteur Vullen/Voeden en Erik Scherder, neurowetenschapper.

14:30 - 16:00

Workshoprondes deel 2

Workshoprondes: Een vertaalslag naar de praktijk is cruciaal om verschil te kunnen maken in 1 van de grootste vraagstukken van deze tijd.

 

Meer informatie over de workshops

16:00 - 17:00

Afsluiting programma

Afsluiting van de dag, waarin schrijver en gedragswetenschapper Ben Tiggelaar je helpt de slag naar de praktijk te maken en staatssecretaris Maarten van Ooijen een hart onder de riem steekt.

17:00 - 21:00

Benefietdiner

Het volledige programma meemaken? Reserveer dan jouw plek aan tafel in het Afas Restaurant om de dag af te sluiten met een geheel verzorgd culinair 3-gangendiner, inclusief dranken. Tijdens het programma worden diverse muzikale intermezzo's en korte presentaties gegeven. Het bijwonen van het benefietdiner is ook apart te boeken.

 

Meer informatie over het benefietdiner

Workshops

Workshopronde 1

Door: Fleur Velders, UMC Utrecht

In de workshop "De Diagnose Voorbij"gaat medisch hoofd kinderpsychiatrie Fleur Velders in op de huidige situatie in de GGZ, inclusief de toegenomen wachtlijsten. Ze bespreekt de noodzaak voor verandering gericht op preventie en herstel.

De workshop biedt Velders een nieuw perspectief op de aanpak van mentale problemen binnen de psychiatrie, waarbij de focus ligt op de bredere context van mentale problemen in plaats van op stoornissen. Een aanpak waarin het persoonlijke verhaal centraal staat en een mens gerichte benadering wordt bevorderd. Velders zal hiervoor de ‘netwerk intake’ introduceren, een van de innovatieve methoden die is ontwikkeld in het UMC Utrecht door Prof. dr. Floortje Scheepers. Fleur Velders en Floortje Scheepers werken vanuit dezelfde missie: Niet de diagnose als eindpunt, maar hoe oplossingen te vinden vanuit een mensgerichte aanpak.

Biografie

Fleur Velders is kinderpsychiater, onderzoeker en medisch hoofd van de zorglijn kinderpsychiatrie in het UMC Utrecht. Ze pleit voor een mensgerichte benadering in de psychiatrie, waarbij samenwerking met de patiënt en hun netwerk centraal staat.

Door: Simone Jansen, ABN Amro

55% van de uitval op de werkvloer blijkt haar oorsprong te vinden in ‘psychisch lijden’ aldus de data binnen een prominente ARBO-organisatie in Nederland. In bedrijven en organisaties kan het worstelen met de mentale gezondheid een kwetsbaar onderwerp zijn. Werknemers kunnen zich gestigmatiseerd tot 'zwak' wanneer zij openlijk voor hun persoonlijke conditie uitkomen.

Simone Jansen werkt bij ABN AMRO in een high performance omgeving die veel van je vraagt en de mentale stabiliteit uitdaagt. Dit heeft ertoe geleid dat zij de wegen ging verkennen voor educatie en preventie, om taboes te doorbreken en om vanuit managementniveau een gezond werkklimaat te creëren.

In haar workshop deelt Simone de bevindingen van haar onderzoek, n.l.:

  • Welke stigmatisering we zien op de werkvloer op het vlak van mentale aandoeningen.
  • Hoe je als werknemer met jouw werkgever in gesprek kunt gaan en tot goede werkafspraken kunt komen om stigmatisering te voorkomen.
  • Hoe jij als werkgever kunt bijdragen aan een gezond werkklimaat en uitval door spanningsklachten kan minimaliseren met behulp van educatie en preventie.


Simone brengt haar verhaal op gevarieerde wijze, van dilemma’s tot voorbeelden van interventies vanuit ketenbeschouwingen.

Biografie

Simone Jansen is topvrouw bij de ABN AMRO en lid van de Adviesraad Werkgevers bij Stichting 113.

Door: Lori van Egmond en Sonja Visser, Nederlandse Vereniging Zelfregie en Herstel (NVZH)

In deze interactieve workshop verkennen we het concept van zelfregiecentra en hun rol als een oplossing binnen onze samenleving voor individuen die worstelen met hun mentale gezondheid. We duiken dieper in de methoden en principes van zelfregiecentra en delen inspirerende ervaringsverhalen die zowel de persoon met een psychische aandoening als hun omstanders belichten.

Wat kunt u verwachten:

1. Inleiding tot Zelfregiecentra: Ontdek wat zelfregiecentra zijn en hoe ze functioneren als ‘kansrijke context’ voor persoonlijk en maatschappelijk herstel.
2. Ervaringsverhalen: Luister naar verhalen die de waarde en impact van zelfregiecentra op individuen en gemeenschappen illustreren.
3. Verken een succesvol zelfregiecentrum waar zowel lokale gemeenschappen als overheden dit initiatief omarmen.
4. Betrokkenheid en Actie: Leer hoe u actief betrokken kunt raken bij zelfregiecentra, of zelfs een initiatief kunt starten vanuit eigen omgeving.

Biografie

Sonja Visser en Lori van Egmond zijn beide gedreven ambassadeurs van zelfregie en herstel in de context van mentale gezondheid. Sonja en Lori zetten zich in, vanuit hun rol van directeur / bestuurslid van de (jonge) Nederlandse Vereniging voor Zelfregie & Herstel (NVZH), voor het realiseren van een landelijk dekkend netwerk van zelfregiecentra. Met als doel dat alle inwoners met psychische klachten, laagdrempelig, dichtbij en op eigen tempo aan hun herstel kunnen werken.

Sonja en Lori hebben beiden een sterke visie en veel kennis en ervaring in relatie tot de ggz, mentale gezondheid, community building, sociale ondernemerschap en sociale innovaties.

Door: Annelies Peekstok en Suzanna Kooistra, Stichting de Hoop

Welke betekenisvolle invloed kun je als volwassene hebben op jongeren in deze mentaal kwetsbare fase?

Al heel jong kunnen kinderen en jongeren worstelen met grote problemen. Denk bijvoorbeeld aan misbruik, verslaving en gedachten aan zelfdoding. Zelf komen ze er vaak niet uit. Mentale gezondheid onder jongeren wordt de laatste tijd dikwijls als probleem beschreven. En uiteraard is er een (substantieel) aantal jongeren die worstelen in en met het leven. Voor de meeste jongeren en hun ouders, verzorgers, opleiders en jeugdleiders is de adolescentie een weliswaar lastige, maar ook bruisende fase in het leven.

Annelies Peekstok en Suzanna Kooistra geven vanuit de ontwikkelingspsychologie inzichten en handvatten over hoe je de mentale weerbaarheid van jongeren kunt bevorderen en kunt bijdragen aan het beperken van het aantal jongeren dat een beroep moet doen op de GGZ.

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die een hart heeft voor jongeren en hun mentale gezondheid op de langere-termijn wil helpen bevorderen.

Biografie

Deze workshop wordt gegeven door Annelies Peekstok, Psychotherapeut en GZ-psycholoog bij De Hoop en Suzanna Kooistra, Trainer bij Stichting Chris en Voorkom!

Door: Rotaract

Ontdek de diepgaande oorzaken en gevolgen van burn-outs onder jongeren. In de vorm van een panelgesprek gaan we in op:
- De voornaamste aanleidingen voor burn-outs bij adolescenten.
- De impact van burn-outs op hun leven, studies en toekomstperspectieven.
- Het herkennen van signalen die wijzen op mentale gezondheidsproblemen.
- Het belang van zelfzorg als preventieve maatregel tegen burn-outs.
- Effectieve strategieën voor stressmanagement in een veeleisende wereld.

Dit panelgesprek biedt ruimte om inzichten te delen, standpunten te bespreken en collectief te werken aan het aanpakken van burn-outs onder adolescenten. Het gesprek wordt geleid door Rotaract-lid Steven Cieraad, Hoofdspreker Sally Clarke, psychologe, en diverse jongeren maken deel uit van het panel.

Biografie

Sally Clarke is auteur, onderzoeker, keynote speaker en thought leader op het gebied van burn-out preventie. Zij is een voormalige finance advocaat, en nu co-directeur bij Human Leaders, senior consultant bij Infinite Potential en co-host van de We Are Human Leaders podcast. Ze heeft de missie om welzijn op het werk te verankeren, zodat burn-out een overbodige term wordt. Zij is mede-onderzoeker en auteur van het 'State of Workplace Burnout 2024 rapport'. Haar eerste boek, Protect Your Spark, begeleidt individuen bij het prioriteren van welzijn en het voorkomen van burn-out. Sally is Australische en verdeelt haar werktijd tussen Amsterdam en Australië.

Workshopronde 2

Door: Hilde Koelmans, Simone Melis en Thomas Pruijssen, Mind

Hoe ga je om met je naaste, buurman of buurvrouw waarvan je vermoed dat deze mentaal vastloopt? MIND heeft tips en tools hoe je hiermee aan de slag kan. Met medewerkers van MIND en ervaringsdeskundigen ga je in gesprek over welke vragen juist helpend zijn en welke juist niet. Na de workshop ben je minder handelingsverlegen en weet je waar je terecht kunt en wat je zelf kan doen. Zo kan de Rotary een verbindende rol spelen met wijkteams, sociale initiatieven in de wijk en een wijkagenda (bv. Rond mensen met verward gedrag op straat). Een belangrijke rol is weggelegd zvoor zelfregie- en herstelcentra dat nu langzaam een landelijk dekkend netwerk krijgt voor in iedere gemeente. De Rotary zou zich voor deze centra in kunnen zetten als vrijwiliger met een concreet project. Hierover gaan we graag in gesprek, zodat je na deze workshop met veel enthousiasme zelf met mentale gezondheid aan de slag kan gaan.

Biografie

De workshop wordt geleid en begeleid door Hilde Koelmans, Simone Melis en Thomas Pruijssen.

Binnen MIND houdt Simone Melis zich als manager en adjunct-directeur beleid & belangenbehartiging bezig met het beïnvloeden van landelijke politieke besluitvorming en beleid op een breed palet aan GGZ-onderwerpen.

Thomas Pruijssen is beleidsmedewerker 'Destigmatisering & Arbeid, armoede en schulden'. Thomas zet zich uit eigen ervaring in voor een inclusieve samenleving voor mensen met psychische kwetsbaarheid en geeft veel workshops en trainingen hoe we in de samenleving daar meer ruimte voor kunnen maken.

Hilde Koelmans is beleidsmedewerker 'Kwaliteit van Leven'.
Hilde houdt zich bezig met de vraag hoe het maatschappelijke veld ingericht zou kunnen worden om de kwaliteit van leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid te verbeteren.

Door: Hanna Verboom, Cinetree

We bevinden ons in een mentale gezondheidscrisis: bijna de helft van de Nederlanders worstelt in hun leven met mentale gezondheid maar de wachtlijsten voor psychische zorg lopen op. We staan dus voor een enorme uitdaging om met elkaar het systeem te veranderen. Preventieve, laagdrempelige en hoopvolle initiatieven kunnen de sleutel tot de oplossing zijn.

Een samenleving waarin zorg binnen handbereik is en toegankelijk voor iedereen. Juist als het hard nodig is. Ervaringsdeskundigen (binnen organisaties) kunnen daar een grote en belangrijke rol in spelen. Zeker in de rol van vertrouwenspersoon. Hun verhalen (en ervaringen) zorgen voor herkenning en bieden hulp in het herstelproces van anderen.

Hoe maken we het zo makkelijk mogelijk om hulp te vragen en te bieden?

Op een interactieve manier worden onderwerpen besproken als:
• Het taboe op mentale gezondheid doorbreken
• De kracht van mensen met een psychische variatie versus de kwetsbaarheid
• Het belang van ervaringsdeskundigen en zelfregie(centra)
• De potentie van ervaringsdeskundigen als vertrouwenspersoon binnen een organisatie
• De rol van (hoopvolle ervaringsverhalen in de) media
• De kracht en impact van films en documentaires

Cinetree – een filmclub met een missie – geeft hoopvolle verhalen een podium en werkt continue aan nieuwe Originals over maatschappelijke onderwerpen om het grote publiek bewustzijn en inzicht te bieden.

Biografie

Hanna Verboom is een Nederlandse actrice, oprichter van Cinetree, en pleitbezorger voor mentale gezondheid. Ze gebruikt storytelling en media om bewustzijn te creëren en stigma’s rond mentale gezondheid te doorbreken.

Door: Erik Smithuis, directeur ICM Opleidingen & Trainingen

Zingeving en het vinden van een betekenisvol doel in je leven en werk is essentieel voor onze (mentale) gezondheid.
Een sterk gevoel van zingeving fungeert als een krachtig kompas, waardoor we beter in staat zijn om de uitdagingen het hoofd te bieden. Het vinden van een dieper doel vergroot ons gevoel van verbondenheid en veerkracht. Dit leidt tot meer voldoening en geluk.

Tijdens deze workshop neemt Erik Smithuis, mede-oprichter van opleidingsinstituut ICM Opleiding & Trainingen, je mee in het inspirerende verhaal achter ICM en ICM’s purpose, waardoor de organisatie inmiddels veelvuldig is verkozen als één van de beste werkgevers van Nederland én het afgelopen jaar zelfs als beste werkgever voor vrouwen in Nederland.

Door zingeving en geluk te integreren in zijn benadering van leiderschapsontwikkeling en persoonlijke groei, streeft Erik ernaar om individuen te stimuleren een leven te leiden dat niet alleen succesvol is op professioneel gebied, maar ook vervuld en gelukkig is op persoonlijk niveau.

Biografie

Na zijn studie Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en een aantal jaren werkzaam te zijn geweest bij corporate organisaties is Erik Smithuis al ruim 20 jaar een bevlogen ondernemer en (mede-) oprichter van ICM Opleidingen & Trainingen. ICM heeft zich ontwikkeld tot een vooraanstaand opleidingsinstituut met ruim 150 medewerkers en 400 professionals.

Door: Debbie Kenyon-Jackson en Chris Zylicz, Girls’ Empowerment

In onze Westerse samenleving worden meisjes op jonge leeftijd al geconfronteerd met vooroordelen die een grote impact hebben op hun mentale gezondheid en ontwikkeling. Tijdens deze workshop onderzoeken we de oorzaken en gevolgen van deze vooroordelen, en hoe ze zich manifesteren in het dagelijks leven van meisjes. We bespreken concrete voorbeelden uit de praktijk, zoals zelfbeschadiging, eetstoornissen, druk om aan schoonheidsidealen te voldoen, en online seksueel gedrag (sexting).

Tijdens de workshop besteden we aandacht aan:
- de vooroordelen waarmee meisjes te maken krijgen.
- concrete handvatten om deze vooroordelen tegen te gaan en meisjes te empoweren.
- hoe je een rol kunt spelen in het ondersteunen van meisjes bij een gezonde (mentale) ontwikkeling.

De workshop van Girls’ Empowerment creëert niet alleen bewustwording over het cruciale belang om meisjes te ondersteunen, maar biedt ook concrete handvatten om deze vooroordelen tegen te gaan en meisjes te empoweren. Deze workshop is een oproep tot actie, waarbij we gezamenlijk streven naar een samenleving waarin meisjes de ruimte krijgen om zichzelf te zijn en te floreren.

Biografie

Debbie Kenyon-Jackson is Ambassadeur van Girls’ Empowerment.

Chris Zylicz is creatief therapeute, banket-bakster, ervaringsdeskundige en initiatiefneemster van Bakkerij KoekKoek, zorgbakkerij in Nijmegen had vanaf haar tienertijd last gehad van depressies, waardoor zij al vroeg kennis maakte met de jeugdhulpverlening. Vandaag de dag zet zij zich in om jongeren die het moeilijk hebben iets te bieden waar ze voor uit bed willen komen, een plek waar ze gemist worden als ze er niet zijn, een plek waar naar talenten gekeken wordt en niet naar beperkingen. Tijdens de workshop deelt zij haar ervaringen en visie op zorg om samen de geestelijke gezondheidszorg beter te maken in Nederland.

Door: Rotaract

Ontdek de impact van prestatiedruk in het onderwijs op de mentale gezondheid van leerlingen. Dit panelgesprek wordt gesproken over de bronnen van prestatiedruk in het onderwijssysteem, de gevolgen van overmatige prestatiedruk op leerlingen en docenten en effectieve strategieën om prestatiedruk te verminderen en een gezonde leercultuur te bevorderen.
Door middel van discussie en de uitwisseling van kennis wordt samen systeemverandering en mogelijke oplossingen verkend.

Het panelgesprek wordt geleid door Steven Cieraad, Rotaract lid.
Aan het panel nemen deel: Sally Clarke, psychologe en auteur, Mark Buck van Verus, een onderwijs koepelorganisatie die meer dan 1,3 miljoen leerlingen in Nederland vertegenwoordigd. Ook de stem van studenten zal dit panel vertegenwoordigd zijn. Ook de jonge artieste Hannah Mae zal haar stem tijdens dit panelgesprek laten horen over de impact van prestatiedruk op haar persoonlijk leven.

Biografie

Mark Buck is lid college van bestuur van Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. De organisatie Verus vertegenwoordigt meer dan 4.000 scholen in het basis-, voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs. Verus ondersteunt deze scholen door het aanbieden van advies en begeleiding op het gebied van bedrijfsvoering, bestuur, onderwijsinhoud en identiteitsontwikkeling.

Workshopronde 3

Door: Sander Slootmaker en Frederieke Vriends, Mind US

De mentale gezondheid van jongeren in Nederland staat onder druk. Meer dan de helft van de jongeren (16-25 jaar) kampt met mentale problemen en ruim 75% van de psychische klachten ontstaat vóór het 25e levensjaar. MIND Us wil dat jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 12-27 jaar meer grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. MIND Us werkt hierbij altijd en overal samen met jongeren. Zij bepalen mede de koers en de aanpak. Volwassenen in de omgeving van jongeren, zoals sportcoaches, docenten, familieleden of een buurman kunnen een belangrijke rol spelen en daarmee voorkomen dat beginnende mentale klachten verergeren.

Door te herkennen dat een jongere niet lekker in zijn/haar vel zit, een goed gesprek te voeren en weten hoe je verder kunt helpen, kunnen jongeren op de juiste manier en vooral vroegtijdig de juiste support krijgen. In maart 2024 is in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima, DE CHECKERS gelanceerd. Deze online tool is erop gericht volwassenen te leren hoe zij jongeren met beginnende mentale klachten kunnen ondersteunen door een luisterend oor te bieden en de juiste vragen te stellen. In deze workshop word je meegenomen in het werk van MIND Us en DE -tool en leer je als volwassene te signaleren, te herkennen & te verbinden.

Biografie

Deze workshop wordt geleid door Sander Slootmaker, relatiemanager en partnerships Mind Us en Frederieke Vriends, directeur Mind Us.
Frederieke Vriends begon haar loopbaan als neuropsycholoog en maakte daarna de stap naar de consultancy en werkte later als manager van verschillende afdelingen in een Academisch Ziekenhuis, zoals hoofd kwaliteit en veiligheid en hoofd Strategie en Innovatie. Ze was een van de oprichters van Amsterdam Hacking Health en werkte als strategisch adviseur voor een aantal transformationele projecten geïnitieerd door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Door: Saskia Mérelle en Manon Merkus, Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Suïcides voorkomen onder jongeren is uitdagend, maar het is mogelijk en hard nodig in Nederland. Tijdens deze workshop krijg je actuele kennis over zelfdoding en leer je welke interventies effectief zijn en op grote schaal te realiseren. Daarnaast nemen we je mee in de dagelijkse praktijk van de 113 hulplijn en krijg je handvatten om het gesprek aan te gaan met iemand over wie je je zorgen maakt. Gedurende deze workshop wordt ruimte geboden voor verdiepende vragen en interactie.

Biografie

Saskia Mérelle werkt als Senior Onderzoeker bij 113 en heeft als aandachtsgebieden suïcidepreventie bij jongeren, de hulplijn van 113, de psychosociale autopsie en netwerk ziekenhuizen. Daarnaast werkt ze als docent bij Amsterdam UMC, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Manon Merkus werkt als GZ-psycholoog bij 113 Zelfmoordpreventie, waar zij zich, verbonden aan de afdeling Hulpverlening, richt op de kwaliteit van de Hulplijn en de Online Therapie. Hiervoor werkte zij bij verschillende grote GGZ-instellingen, met expertisegebied Kind & Jeugd.

Door: Jan Willem Landré, VitalMind

Vitaal Bedrijf is een programma dat ondernemers wil inspireren om te investeren in de vitaliteit van hun medewerkers. Naast voeding en bewegen speelt mentale balans hier een belangrijke rol in. Met voorbeelden, scans, adviesgesprekken, voorbeelden van partners en vignetten helpt het programma ondernemers op weg om hun medewerkers mentaal gezond te houden. In deze workshop neemt programmaleider Jan Willem Landré je mee in dit aanbod. Ondersteund door praktijkvoorbeelden krijg je een beeld van hoe je met vitaliteit in jouw organisatie aan de slag kan gaan.

Biografie

Workshopleider Jan Willem Landré heeft de nodige dosis bestuurlijke sensitiviteit in verschillende rollen aan beide kanten
van de bestuurstafel opgedaan, in de functie van Adjunct-directeur KNVB Amateurvoetbal en Algemeen directeur van de Atletiekunie. Tegenwoordig is Jan Willem met name actief in het maatschappelijk domein met het accent op sport en cultuur in de rol van programmamanager en consultant, o.a. voor NOC-NSF.

Door: Dr. mr. Elmira Nijhuis MA, EN consultancy

Soms ‘loopt het niet lekker’ op het werk. Mensen trekken zich terug en voelen zich klein worden. Zij willen niet dat anderen een lage dunk van hen krijgen, hen belachelijk maken of hen op een zijspoor zetten. Daarom houden zij hun mond.
De gemeenschappelijkheid is ver te zoeken. Er wordt niet meer geleerd en de prestaties lopen terug. En het mentale welzijn komt ernstig onder druk te staan. Met andere woorden: Er is een gebrek aan psychologische veiligheid.
De mate van psychologische veiligheid is hét doorslaggevende criterium voor het mentale welzijn op het werk en voor goede prestaties.

Deze workshop, gegeven door Dr. Elmira Nijhuis komen de vragen aan bod: hoe creëer je psychologische veiligheid, openheid en onderlinge betrokkenheid? Wat kan je doen als leidinggevende, als bestuurder of als medewerker om psychologische veiligheid te creëren?
Elmira geeft concrete voorbeelden, handelingsperspectieven en handvatten om de psychologische veiligheid in de praktijk te verhogen. Handvatten waar mensen de volgende dag direct mee aan de slag kunnen gaan. En dat alles in een wetenschappelijke inbedding.

Biografie

Elmira Nijhuis is zelfstandig consultant, gericht op het begeleiden van strategische teams. Ook adviseert zij over het verhogen van psychologische veiligheid in organisaties. Zij is in 2023 gepromoveerd op dit onderwerp.
Van huis uit is zij jurist en expert in conflictmanagement.
Ook treedt zij vaak op als spreker. Daarnaast is Elmira toezichthouder en heeft ze ervaring als directeur/bestuurder a.i., in situaties waar samenwerking en
psychologische veiligheid issues zijn.

Door: Alex van Klooster, Out of the Box

Wil jij ervaren hoe de bokssport je mentale gezondheid een boost kan geven? Tijdens deze
clinic dagen we je uit de (boks)handschoen aan te trekken en letterlijk en figuurlijk in beweging te komen. Je sportkleding mag je thuislaten, je spirit niet. In de veilige setting van de sportzaal van Afas kun je ervaren hoe waardevol het is om te werken aan mentale en fysieke weerbaarheid. Tijdens de workshop laten we je graag ervaren hoe boksen in de praktijk bijdraagt aan een krachtiger zelfbeeld, zelfredzamer gedrag en een hogere kwaliteit van leven.

De workshop is gebaseerd op de werkwijze van Out of the Box, winnaar van de Nationale Sportinnovator Prijs 2024. Deze
prijs wordt toegekend aan initiatieven die behalve impact in de sport ook economische en maatschappelijke waarde hebben.
Wij dagen je uit! En beloven je een energiek vervolg van de middag.

Biografie

De workshop wordt gegeven door Alex van Klooster, gediplomeerd bokstrainer en oprichter van Stichting Out of the Box. Alex is een gepassioneerd boksliefhebber en wordt geroemd vanwege zijn bevlogen inzet voor het werken met (kwetsbare) doelgroepen.

Uit de Schaduw van Hanna Verboom is een korte documentaire waarin de Nederlandse actrice en filmmaker Hanna Verboom haar persoonlijke strijd met psychische aandoeningen deelt. De kijker krijgt een intieme blik in Hanna's leven, waarin ze openhartig vertelt over haar ervaringen met bipolaire stoornis en de impact daarvan op haar carrière en persoonlijke relaties. De documentaire biedt een genuanceerd beeld van de uitdagingen en stigma's rondom mentale gezondheid en moedigt aan tot een open gesprek hierover.

Workshopronde 4

Door: Roeland Boes, Mind

Praten over je mentale gezondheid op de werkvloer kan voor mannen extra ingewikkeld zijn. Wat vertel je wel als werknemer en wat juist niet? Welke risico’s loop je? En hoe stel je je als werkgever op? Waar ligt de grens tussen de verantwoordelijkheid van de werknemer en die van de werkgever? En hoe ga je als mannen onder elkaar het gesprek aan? Allerlei zaken waar je op het werk tegenaan kunt lopen. Maar hoe kom je nou echt tot de kern van de zaak? Dat is belangrijk om op de juiste manier aandacht te geven aan mentale gezondheid.

Deze workshop richt zich specifiek op de uitdagingen en behoeften van mannen in het bespreekbaar maken van mentale gezondheid op de werkvloer.

Biografie

Roeland Boes is een ervaren coach op het gebied van (seksueel) trauma, een spreker over seksueel misbruik, relatietherapeut, mediator, en Impact Facilitator bij Stichting Mind. Naast zijn werk bij Mind zijn er 2 praktijken die hij runt in Houten en Rotterdam genaamd 'Mannen in de Praktijk'. Als manager van impactful partnerships bij Mind, heeft hij jarenlange ervaring in het begeleiden van groepsgesprekken. Roeland heeft een scherp oog voor zowel het individu als de groep en weet met humor en empathie een sfeer van veiligheid, begrip en openheid te creëren. Hierdoor worden moeilijke zaken bespreekbaar en ontstaat er onderlinge verbinding.

Door: Anne Visser, Cultuurkust

Kunst is essentieel voor het opbouwen van veerkracht en weerbaarheid. In deze workshop over cultuur en gezondheid ga je met drie dingen aan de slag: voelen, kennen en doen. Je voelt hoe het is om te dansen vanaf je stoel, zoals Cultuurkust wekelijks met patiënten met Alzheimer en hun mantelzorgers doen. Je komt niet van je stoel, maar wel in beweging!

Anne neemt je daarna mee in een kort overzicht van bewezen effecten van kunst en cultuur op mentale gezondheid. Je kunt kunst namelijk op verschillende manieren inzetten, afhankelijk van het beoogde effect bij de doelgroep.

En tot slot: als je in je eigen omgeving aan de slag wilt met het verbinden van culturele organisaties en gezondheid, waar begin je dan? Deelnemers krijgen een compacte kaart mee, waarop staat hoe het cultuurveld in elkaar zit: welke spelers zijn er en welke opdracht hebben zij? Met deze kaart wordt het makkelijker lokaal navigeren.

Biografie

Anne Visser werkt als directeur-bestuurder van Cultuurkust. Cultuurkust biedt kunstlessen en
projecten aan in vijf gemeenten op de Veluwe: Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten en Nijkerk.
Jaarlijks worden ruim 15.000 kinderen bereikt in het basisonderwijs, ruim 5.000 volwassenen en
honderden mensen via projecten gericht op het sociaal domein.
Visser studeerde kunstgeschiedenis en bedrijfskunde, en voltooide in 2023 haar opleiding tot Reiki
therapeut. Ze werkte als adviseur, beleidsadviseur, programmamanager en directeur-bestuurder.
Ook is ze toezichthouder in het basisonderwijs. Van jongs af aan is Visser actief bezig met kunst en cultuur op amateurniveau; ze danste, zong, speelde dwarsfluit, speelde toneel en tekent, schildert en schrijft gedichten.

Door: Saskia Mérelle en Manon Merkus, Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Suïcides voorkomen onder jongeren is uitdagend, maar het is mogelijk en hard nodig in Nederland. Tijdens deze workshop krijg je actuele kennis over zelfdoding en leer je welke interventies effectief zijn en op grote schaal te realiseren. Daarnaast nemen we je mee in de dagelijkse praktijk van de 113 hulplijn en krijg je handvatten om het gesprek aan te gaan met iemand over wie je je zorgen maakt. Gedurende deze workshop wordt ruimte geboden voor verdiepende vragen en interactie.

Biografie

Saskia Mérelle werkt als Senior Onderzoeker bij 113 en heeft als aandachtsgebieden suïcidepreventie bij jongeren, de hulplijn van 113, de psychosociale autopsie en netwerk ziekenhuizen. Daarnaast werkt ze als docent bij Amsterdam UMC, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Manon Merkus werkt als GZ-psycholoog bij 113 Zelfmoordpreventie, waar zij zich, verbonden aan de afdeling Hulpverlening, richt op de kwaliteit van de Hulplijn en de Online Therapie. Hiervoor werkte zij bij verschillende grote GGZ-instellingen, met expertisegebied Kind & Jeugd.

Door: Harriette Verwey, Rotary Club LeidenAM

Hoewel Rotary een grote internationale organisatie is, is het kenmerk er van het individuele lid en de fellowship en vriendschap. De kern van Rotary bestaat uit leden die zich verenigen in clubs en samen zich inzetten voor en met elkaar om de wereld te dienen, dichtbij in hun lokale gemeenschap en ook internationaal. Deze samenwerking, gebaseerd op een diepgevoelde medemenselijkheid, stelt Rotary instaat wereldwijd belangrijke resultaten zoals het beëindigen van Polio te realiseren.

Ben jij er klaar voor? Kom naar de workshop en leer Rotary kennen. Wat kunnen jij en Rotary voor elkaar betekenen.

“Alleen ga je sneller, samen komen wij verder”

Biografie

Dr. Harriette Verwey heeft ruim 33 jaar als cardioloog gewerkt in het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij is de grondlegger van het Vrouwen Hart waarbij ze aandacht vroeg voor beter onderzoek en behandeling van vrouwen met hartklachten. Als eerste introduceerde zij het Steunhart als alternatief voor Harttransplantatie bij mensen met ernstig hartfalen. In 1995 promoveerde zij tot doctor in de wetenschappen.

Ze is niet alleen een gepassioneerde medisch specialist geweest maar ook maatschappelijk zeer betrokken en nam deel aan diverse maatschappelijke organisaties. Zij is meerdere keren onderscheiden en werd bij haar afscheid in 2017 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Zij is sinds 2 maart 2002 lid van de Rotary en wel van de Club Leiden AM waarin zij vele functies heeft bekleed. Zij is de eerste zwarte Rotary gouverneur geweest in Nederland. In 2023 werd zij benoemd tot Director in the Board van Rotary International en is daarmee de eerste vrouw die Nederland mag vertegenwoordigen. Haar etnische achtergrond gebruikt ze om aan te geven dat Rotary open en toegankelijk is voor iedereen die zijn/ haar talenten wil inzetten om de wereld beter te maken

“Alleen ga je sneller, samen kom wij verder”

Door: schrijver en gedragswetenschapper Ben Tiggelaar

Wat is er nodig om anderen (en jezelf) in beweging te krijgen?
Denken en praten over maatschappelijke problemen is een goed begin. Maar daarna wil je in actie komen. Hoe werkt dat eigenlijk? En hoe kun je met elkaar belangrijke, positieve veranderingen realiseren.

Schrijver en gedragswetenschapper Ben Tiggelaar verdiept zich hier al 35 jaar in. Hij neemt je in dit bijzonder college mee langs de belangrijkste vragen én antwoorden rond verandering. Interactief, evidence-based en superpraktisch.

Een paar vragen die zeker aan de orde zullen komen:
- Waarom ervaren zoveel mensen weerstand bij verandering?
- Waarom is motivatie niet voldoende om te veranderen?
- Hoe komt het dat prestatiedoelen zo vaak averechts werken?
- Wat is het geheim van het volhouden van nieuw gedrag?
- Wat is de rol van de omgeving bij gedragsverandering?

Een interactieve stoomcursus veranderpsychologie van 35 minuten met een van de beste veranderexperts van Nederland.

Biografie

Ben Tiggelaar studeerde communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde aan de faculteit Bedrijfskunde en Economie van de Vrije Universiteit op een studie naar gedragsverandering in organisaties. Daarna studeerde hij aan Harvard en University College London.

Ben Tiggelaar wordt gezien als een van de topsprekers in zijn vakgebied en heeft seminars over de hele wereld gegeven. Hij gaf gastcolleges aan o.a. Harvard University, IE Madrid, Nijenrode Business Universiteit, Rotterdam School of Management en Vlerick Business School over onderwerpen als persoonlijk leiderschap, leidinggeven aan verandering en de menskant van innovatie.

Benefietdiner

Spreker

Evert Jan Ouweneel

Cultuurfilosoof

Muzikanten

Femke de Wolf

Zangeres, liedjesschrijver en verhalenverteller

Bart Hanswijk

Componist en pianist

Koop uw Ticket(s)

Rotaract / D1570 / Studentenprijs

Rotaract / D1570 / Studentenprijs

47,50

Reserveer ook een geheel verzorgd 3-gangendiner met studentenkorting.

koop Ticket

Rotaract / D1570 / Studentenprijs
Dagkaart Vroegboekkorting

Dagkaart Vroegboekkorting

95,-

Normale prijs 145,- p.p. Deze korting van 35% wordt aangeboden t/m 31 mei.

koop Ticket

Dagkaart Vroegboekkorting
Rotary - Benefietdiner

Rotary - Benefietdiner

85,-

Reserveer nu ook een geheel verzorgd 3-gangendiner inclusief dranken

koop Ticket

Rotary - Benefietdiner