speaker-photo

Focco Vijselaar

Algemeen directeur werkorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland

Drs. F.W. (Focco) Vijselaar is sinds 2018 directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geweest.

Eerder was hij directeur Algemene Economische Politiek/Chief Economist bij dat zelfde ministerie, en onder meer directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen bij het ministerie van Financiën.
Hij studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Sinds 1 april 2023 is hij overgestapt naar ondernemersvereniging VNO-NCW, waar hij per 1 april 2023 algemeen directeur is geworden.
Hij gaat in op hoe en welke economische ontwikkelingen van afgelopen decennium hebben geleid tot het hoge percentage mensen die worstelen met mentale gezondheid. En zal spreken over welke economische tendensen en ontwikkelingen er nodig zijn om een (mentaal) gezondere samenleving te creëren.