Stop suïcide onder jongvolwassenen

Stop suïcide onder jongvolwassenen

Een verdiepend onderzoek met praktische aanbevelingen De Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) constateren een zorgelijk stijgende trend in het aantal suïcides onder jongvolwassenen. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen…